Listopad 2014

zmena je život

26. listopadu 2014 v 11:30 | Moni-Zoe
Dnes to bude len pár viet o mne, čo sa udialo v mojom osobnom vzťahu za ten čas, kedy som napísala svoj prvý článok tu na mojom blogu. Nuž ako iste mnohí vedia, život je pohyb, vesmír je pohyb a nič nie je statické. Podliehame zmene, lebo kráčame na svojej ceste poznania nás samých. To čo dnes vnímame ako modré, po čase zmení náš pohľad na iný odtieň. To čo je pre nás dôležité v tento okamih v ďalšom to budeme vnímať inak. A my sme tichý pozorovatelia týchto zmien. Prijímame ich vo svojom srdci a zamýšľame sa nad nimi. Samozrejme za predpokladu že sme vnímavým človiečikom. Zmenám sa netreba brániť treba ich prijať. Čím viac sa bránime a nechceme vec pochopiť a spracovať o to dlhšie bude daný problém pretrvávať. Úloha na nás bude čakať pokým ju raz nezdoláme. Vesmírne zákony fungujú presne a rovnako pre každého, preto im plne dôverujem.