Květen 2016

ešte trochu poézie:-)

17. května 2016 v 19:52 | Moni-Zoe
Priateľ z dávnych čias

Stojí tu v tichej nehybnosti
listy jeho šantia od radosti
Keď vánok k nemu zavíta

Kôra jeho drsnou sa zdá byť
pod dotykom dlaní mojich
premení sa na samet
čo pohladil ma práve

Stískam ho v objatí
On si ma nežne k sebe túli
takto v spojení zatúžime byť stratení
v priestore a čase

Lúčenie mi slzy tisne do očí
v tom pošepkám mu
opäť ma ucítiš v objatí
a ja priviniem sa k nemu

Láska moja z dávnych čias
opäť sa stretneme v tento čas
a láskou spútaní
my vrastieme do zemi